• Sapanca

MAYIS 2023 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI


Meclis toplantısını canlı olarak izleyebilirsiniz. Yayın toplantı saatinden 10 dakika önce açılacak ve gündem maddelerinin bitmesi ile sona ermektedir. Gündem sonrası olan görüşmeler canlı olarak verilmemektedir.

Toplantı Tarihi : 2 MAYIS 2023 - SALI

Toplantı Yeri : Belediye Meclis Toplantı Salonu

Toplantı Saati : 16:00

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

G Ü N D E M

 1. 1. 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi
  2. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12.12.2022 tarih ve 11/638 sayılı Kararı ile
  Kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan
  İlmiye Mahallesi 106 ada, 35, 36 ve 37 nolu parseller, 107 ada, 1 ve 5 nolu parsellerin bir
  kısmı ile kadastral boşlukların bulunduğu bölgeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli
  Uygulama İmar Planı’na ilişkin İmar Komisyonu Raporu’nun görüşülmesi.
  3. Nailiye Mahallesi 252 ada 88 nolu parselde Doğa Turizm Alanı Amaçlı 1/5000 ölçekli
  Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması için Kamu Yararı
  Kararı alınması konusunun görüşülmesi.
  4. Balkaya Mahallesi 104 ada 26 parsel ve 108 ada 6 nolu parselde Doğa Turizm Alanı
  Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
  yapılması için Kamu Yararı Kararı alınması konusunun görüşülmesi.
  5. Sapanca Kırkpınar Mahmudiye Arası Teleferik Projesi kapsamında hazırlanan 1/1000
  ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 13.02.1945 tarihli bağış sözleşmesine uygun
  olarak eski haline getirilmesi talebiyle yapılan 29.01.2020 tarih ve 666 ile 667 sayılı
  başvuruların reddine ilişkin olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.02.2020 tarih ve
  602/735 sayılı yazısı ile ilgili Bursa Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi’nin
  2022/35 sayılı Kararına istinaden görüşülmesi konusu.
  6. Gündem dışı gelen evrakların görüşülmesi.


Bu haber 273 kez görüntülendi