• Sapanca

    10°C

    Sağanak Yağışlı

Ocak 2020 Belediye Meclisi Toplanıyor


Belediye meclisi 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 16:00 da belediye meclis salonunda toplanıyor. Meclis toplantısını canlı olarak izleyebilirsiniz. Yayın toplantı saatinden 10 dakika önce açılacak ve gündem maddelerinin bitmesi ile sona ermektedir. Gündem sonrası olan görüşmeler canlı olarak verilmemektedir.

BELEDİYE MECLİSİ CANLI YAYIN

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden kapalı zarf usulü ile Belediye Denetim Komisyonu Üyelerinin seçiminin görüşülmesi.
  2. Belediyemize ait Norm Kadro cetvellerinin görüşülmesi.
  3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince, Belediyemizde norm kadroya uygun 2020 yılında Tam Zamanlı ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılmasının görüşülmesi.
  4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli,11/585 sayılı kararı ile onaylanan, Sapanca İlçesi Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi 353 ada 24-28 ve 29 numaralı parseller ile 320 ada 11-12-15-16-17 ve 19 numaralı parsellere yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak Belediyemizce hazırlanan Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi,353 ada 24-28 ve 29 numaralı parseller ile 320 ada 11-12-15-16-17 ve 19 numaralı parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
  5. Gündem dışı gelen evrakların görüşülmesi.

 


Bu haber 176 kez görüntülendi