• Sapanca

  31°C

  Az Bulutlu

TEMMUZ BELEDİYE MECLİSİ CANLI


Meclis toplantısını canlı olarak izleyebilirsiniz. Yayın toplantı saatinden 10 dakika önce açılacak ve gündem maddelerinin bitmesi ile sona ermektedir. Gündem sonrası olan görüşmeler canlı olarak verilmemektedir.

BELEDİYE MECLİSİ CANLI YAYIN

Toplantı Tarihi : 02 Temmuz 2020 - Perşembe

Toplantı Yeri : Belediye Meclis Toplantı Salonu

Toplantı Saati : 14:00

 

G Ü N D E M:

 1. 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereği Belediye Encümen Üyelerinin seçimi.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği Belediye İhtisas (İmar) Komisyon Üyelerinin seçimi.
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereği Belediye Plan Bütçe Komisyon Üyelerinin seçimi.
 5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince İhtisas (Hukuk) Komisyon Üyelerinin seçimi.
 6. 2019 Mali yılı Gelir ve Giderlerine İlişkin Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 7. 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi gereğince,2019 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.
 8. İkramiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin 12.05.2020 tarihli İmar Komisyonu Raporu’nun görüşülmesi.
 9. İlçemiz sınırları içerisindeki muhtelif mahallelerde yeni açılan cadde ve sokaklara isim verilmesine ilişkin 12.05.2020 tarihli İmar Komisyonu Raporu’nun görüşülmesi.
 10. Balkaya – Nailiye Mahalleleri Kırsal Yerleşim Alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlardan kabul edilen kısımlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi
 11. Memnuniye Mahallesi 110 ada 56 ve 57 numaralı parsellere yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli İlave İmar Planı’nın görüşülmesi.
 12. Rüstempaşa Mahallesi 13 ada 14 numaralı parseldeki 10 metre genişliğindeki imar yolunun kaydırılmasına ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli İlave İmar Planı’nın görüşülmesi.
 13. Akçay, Dibektaş, Güldibi, Hacımercan, Fatih, Kuruçeşme, Yavuzselim, Uzunkum, Ünlüce ve Yanık Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında görev yapacak her mahalle için 6 adet kişinin seçilmesi konusunun görüşülmesi.
 14. İlçemiz merkezinde yapılacak Kent Meydanı alanında bulunan eski Halk Eğitim Merkezi Binasının karşılığında mülkiyeti belediyemize ait Gazipaşa Mahallesi 69 ada 163 nolu parselin Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmek üzere Milli Emlak Müdürlüğü’ne devrinin görüşülmesi.
 15. İlçemizde yapılacak olan yapılarda tasarım ve düzenleme kriterlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
 16. Koronovirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için alınan tedbirler doğrultusunda 7244 Sayılı Kanununun “ç” maddesi gereğince Belediyemiz kiracılarından “salgın dönemine ilişkin” kira bedellerinin ertelenmesi, faaliyeti durdurulan kiracılardan kira bedelinin alınmaması ve sözleşme sürelerinin uzatılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
 17. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1886 Sertifika numaralı 2006 imalat yılı, TECNAM S.R.L. Ultralight P92 Echo Super Modelli uçağın satışı konusunda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
 18. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (d) bendi gereğince Borçlanma konusunun görüşülmesi.
 19. Gündem dışı gelen evrakların görüşülmesi.

 


Bu haber 91 kez görüntülendi