• SapancaSosyal Hizmetler

a) Belediyenin görev alanı içerisinde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşların mevcut haklarından faydalanması amacıyla gerekli destek, bilgilendirme ve yönlendirmeyi sağlamak,
b) Yardıma muhtaç kişileri tespit ederek encümen kararı ile gerekli yardımı yapmak,
c) Sel, deprem vb. doğal afetlerde acil olarak afet bölgesine ulaşarak vatandaşlara yardımcı olmak,
ç) Ailenin bütünlüğünün korunması ve sosyal refahın arttırılması amacıyla hizmetler gerçekleştirilmesini sağlamak,
d) Belediye tarafından eğitim ve yardım amaçlı gerçekleştirilecek tüm sosyal hizmet faaliyetleri ile ilgili kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
e) Belediye tarafından gerçekleştirilecek sosyal hizmet faaliyetleri ile ilgili belediyenin tüm kurum/kuruluş ve sivil toplum örgütleri arasında yapacağı protokolleri düzenlemek,
f) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.