• SapancaMüdürlükler

* Mali Hizmetler Müdürü Osman TANDOĞAN

* İns.Kayn.ve Eğt. Müdürü Şenda KILIÇ

* Yazı İşleri Müdürü Meral ALPARSLAN

* Özel Kalem Müdürü Yaşar GÜR

* İmar ve Şeh.Müdürü İbrahim SUCAN

* Plan Proje Müdürü İbrahim Yaşar ÖZEN

* Bas. Yay. ve Hal.İl. ve Kültür ve Sos. İşl.Müdürü Emine TARIM

* Sosyal Hiz.Müdürü Rasim NALBANTOĞLU

* Fen İşleri - Etüt ve Proje Müdürü Tuncay AKIN

* Zabıta Müdürü ...

* Spor İşleri Müdürü Numan BALKAYA

* Temizlik İşleri Müdürü Şaban Kaime

* Park Bah.Müdürü Kazım ŞİRİN

* Emlak ve İstimlak Müdürü Mustafa BAYRAKTAR