• SapancaSU SPORLARI


Sapanca’da su sporlarını canlandıracağız. Turizm potansiyeline sahip yerlerin düzenlemesi planlamalarımızın öncelikleri arasındadır. Bölgenin turizm açısından, cazibesini ve turizm geliri pastasındaki payını artırmak asıl hedeflerimizdendir. Sapanca Gölü’nün doğal yapısını bozmamak için elektrikli su kayağı ve kürek sporu branşını canlandırarak Sapanca Kürek
Takımı kurmayı planlamaktayız. Kuracağımız bu takım Sapanca’nın ilk ve tek kürek takımı olacaktır.